W okresie przedwyborczym do Parlamentu Europejskiego toczyła się prawdziwa bitwa we wszystkich krajach Europy o kształt prawa telekomunikacyjnego Unii Europejskiej. Spornymi były dwie sprawy:
• prawo do odcinania bez wyroku sądowego dostępu do internetu użytkownikom, którzy ściągają pliku chronione prawem autorskim,
• "pakietowanie" treści internetowych, tj. blokowanie wybranych stron internetowych klientom firm telekomunikacyjnych. Dostawca będzie mógł podnosić cenę za poszerzenie dostępu do dalszych serwerów, poza tymi standartowymi jak Onet czy Wirtualna Polska. Dostawcy internetowi, zwłaszcza ci powiązani z mediami mainstreamowymi, z pewnością wykorzystają szansę na wyeliminowanie konkurencji na rynku idei i informacji.

Przed wyborami do parlamentu środowisko użytkowników potrafiło się zmobilizować i przeprowadzić akcję zbierania podpisów do europosłów z apelem o odrzucenie projektu ustawy Pakiet telekomunikacyjny. W samej Polsce uzbierano 60 tysięcy podpisów; doszło nawet do małej pikiety w Warszawie.
Posłowie starający się o ponowny wybór do Parlamentu Europejskiego postawili się Radzie Unii i wprowadzili poprawkę nr 138 mówiącą o konieczności uzyskania wyroku sądowego przed jakimikolwiek restrykcjami za nieprawne korzystanie z internetu.

Rada UE usunęła ten zapis doprowadzając do rozpoczęcia procedury pojednawczej przed trzecim i ostatecznym czytaniem. Ostatecznie Rada zaproponowała, że „Użytkownicy internetu będą mogli odwoływać się do tych przepisów w postępowaniu sądowym przeciwko decyzji organu państwa członkowskiego, który postanowił o odłączeniu dostęp do sieci.”
Delegacja Parlamentu Europejskiego przyjęła ostatni projekt jednogłośnie. „Kompromis” musi zostać jeszcze zatwierdzony w głosowaniu przez całą Izbę i Radę. Trzecie czytanie w Parlamencie zaplanowano na 23-26 listopada. W trzecim i ostatnim czytaniu Parlament i Rada mogą zatwierdzić lub odrzucić wspólny projekt w całości, bez możliwości wnoszenia poprawek. Do przyjęcia projektu Parlament potrzebuje zwykłej większości oddanych głosów, natomiast Rada decyduje większością kwalifikowaną.

Jawna kpina rządów krajów UE z woli europosłów i naszej wymaga naszej odpowiedzi. W moim odczuciu wszyscy użytkownicy Internetu muszą walczyć o odrzucenie całości projektu pakietu telekomunikacyjnego. Dlatego apeluję: apelujcie pocztą elektroniczną do posłów i Premiera.

Źródła

Petycja do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

Lista posłów

adam.bielan@europarl.europa.eu
piotr.borys@europarl.europa.eu
jerzy.buzek@europarl.europa.eu
tadeusz.cymanski@europarl.europa.eu
ryszard.czarnecki@europarl.europa.eu
lidiajoanna.geringerdeoedenberg@europarl.europa.eu
adam.gierek@europarl.europa.eu
marekjozef.grobarczyk@europarl.europa.eu
andrzej.grzyb@europarl.europa.eu
malgorzata.handzlik@europarl.europa.eu
jolantaemilia.hibner@europarl.europa.eu
danuta.huebner@europarl.europa.eu
danuta.jazlowiecka@europarl.europa.eu
sidonia.jedrzejewska@europarl.europa.eu
filip.kaczmarek@europarl.europa.eu
jaroslaw.kalinowski@europarl.europa.eu
michaltomasz.kaminski@europarl.europa.eu
lena.kolarska-bobinska@europarl.europa.eu
pawelrobert.kowal@europarl.europa.eu
jacekolgierd.kurski@europarl.europa.eu
ryszardantoni.legutko@europarl.europa.eu
janusz.lewandowski@europarl.europa.eu
boguslaw.liberadzki@europarl.europa.eu
krzysztof.lisek@europarl.europa.eu
elzbieta.lukacijewska@europarl.europa.eu
bogdan.marcinkiewicz@europarl.europa.eu
marekhenryk.migalski@europarl.europa.eu
slawomir.nitras@europarl.europa.eu
jan.olbrycht@europarl.europa.eu
wojciech.olejniczak@europarl.europa.eu
miroslaw.piotrowski@europarl.europa.eu
tomasz.poreba@europarl.europa.eu
jacek.protasiewicz@europarl.europa.eu
jacek.saryusz-wolski@europarl.europa.eu
joanna.senyszyn@europarl.europa.eu
czeslaw.siekierski@europarl.europa.eu
marek.siwiec@europarl.europa.eu
joanna.skrzydlewska@europarl.europa.eu
boguslaw.sonik@europarl.europa.eu
konrad.szymanski@europarl.europa.eu
roza.thun@europarl.europa.eu
rafal.trzaskowski@europarl.europa.eu
jaroslaw.walesa@europarl.europa.eu
jacekwladyslaw.wlosowicz@europarl.europa.eu
janusz.wojciechowski@europarl.europa.eu
pawel.zalewski@europarl.europa.eu
artur.zasada@europarl.europa.eu
janusz.zemke@europarl.europa.eu
zbigniew.ziobro@europarl.europa.eu
tadeusz.zwiefka@europarl.europa.eu