Warszawa, 1 maja 2009 r.

Prezes Rady Ministrów
Donald Tusk

My, demonstrujący 1 maja,

  • żądamy przywrócenia działania Ustawy o samorządzie przedsiębiorstwa państwowego z 1981 roku. Chcemy powołania Rad Pracowniczych we wszystkich przedsiębiorstwach z udziałem skarbu państwa lub spółek samorządu terytorialnego. W przyszłości chcemy powołania Rad Pracowniczych we wszystkich przedsiębiorstwach; w pierwszej kolejności w tych, które otrzymają dofinansowanie ze Skarbu Państwa.
  • żądamy zmiany Ustawy o informowaniu pracowników. Prawo do informowania przysługuje każdemu pracownikowi i nie może zależeć od pisemnego poparcia 10% załogi. Rada pracowników ma być powoływana, nawet gdyby jeden pracownik tego się domagał.