Protest przeciwko fałszywemu obrazowi transformacji

Okrągła rocznica wprowadzenia tzw. „Planu Balcerowicza” posłużyła redaktorom Gazety Wyborczej za pretekst do podsumowania okresu przemian ustrojowych w Polsce. Dotyczące tej problematyki artykuły Danuty Zagrodzkiej, Wojciecha Szackiego, Konrada Niklewicza i Patrycji Maciejewicz, Witolda Gadomskiego nie spełniają elementarnych warunków rzeczowej dziennikarskiej analizy. Stopień nierzetelności oraz rażące błędy sugerują manipulację, przywodząc na myśl te, jakie dopuszczały się media w okresie PRL, które redaktorzy GW krytykują. Powstaje zatem poważna wątpliwość odnośnie intencji autorów.

20 stycznia 2005 r.

opracował: Tomasz Ciborowski
współpraca: Bojan Stanisławski

Kontynuuj czytanie »

List otwarty do Parlamentu Europejskiego

List otwarty, jaki dawni działacze „Solidarności” wystosowali do Parlamentu Europejskiego z okazji zbliżającej się rocznicy 25-lecia powołania tego wolnego, niezależnego związku zawodowego.

Gdańsk, 15 listopada 2004

Andrzej Gwiazda

Kontynuuj czytanie »

Thème original par N.Design Studio - Adapté par Pixials - Powered by Dotclear
Fil des billets Administration