Najpierw jesteśmy ludźmi, później narodami

Równolegle z degeneracją ustroju kapitalistycznego widzimy w całym świecie degenerację formuły demokracji przedstawicielskiej. Ludzie nie akceptują otaczającej rzeczywistości ale nie mogą zmienić jej za pomocą kartki wyborczej. Ośrodek władzy jest w posiadaniu mediów i potrafi ukierunkować wybory na swoją korzyść. Dopiero po rozpowszechnieniu nowych idei można wygrać wybory. Dlatego ludzie są zmuszeni do działań bezpośrednich. Od Tunezji przez Egipt po Turcję, a także w krajach europejskich przetoczyła się fala demonstracji ulicznych. Ludzie formułują żądania i narażając życie walczą ze służbami bezpieczeństwa chcąc wymusić zmianę rządu i polityki społecznej.

Kontynuuj czytanie »

W interesie kapitału, pod nadzorem państwa

Niniejszy tekst dedykuję uczestnikom demonstracji 1 maja 2012 w Warszawie - zwłaszcza tym, którzy przyjechali z daleka

Największą klęskę - porównując zapowiedzi i realizację - poniósł Janusz Palikot. Nie zdołał zachęcić do pochodu 1 majowego 20 tysięcy osób.
Działacze PPS wierni swoim tradycjom, złożyli kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary walk w 1904 roku. 13 listopada 1904 na placu Grzybowskim doszło do pierwszego od 1863 zbrojnego starcia z oddziałami wojska rosyjskiego.
Od 20 lat pod skwerze przed pomnikiem Partyzanta Gwardii Ludowej przy Rondzie de Gaulle’a zbierali się 1 maja ludzie lewicy. W ostatnich latach w wiecu i pochodzie brali udział po równo działacze Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej i działacze innych grup takich jak Pracownicza Demokracja, Komunistyczna Partia Polski, Młodzi Socjaliści i redakcja pisma Dalej.
W tym roku pochód przebył niedługą drogę od siedziby OPZZ na ul. Kopernika do pl. Trzech Krzyży, skręcił w dół w ul. Książęcą i zakończył w parku przy ul. Rozbrat. Liczebność pochodu 1 majowego zaskoczyła wszystkich całkowicie. Podaną na wiecu przez Leszka Millera liczbę 15 tysięcy jako liczbę uczestników należy traktować jako ostatnią liczbę szacunkową komitetu organizacyjnego z poprzedniego dnia. Z całą pewnością była to największa demonstracja OPZZ od wielu lat.
Tegoroczny wiec pierwszomajowy, liczący mniej niż 100 anarchistów i anarchistek, rozpoczął się na pl. Bankowym przed siedzibą Prezydenta Miasta Warszawy.

Kontynuuj czytanie »

Fenomen popularności PO

Rzeczywiście, istnieje coś takiego jak wysokie wskaźniki popularności partii Platforma Obywatelska i premiera Donalda Tuska osobiście. Niezależnie od małej wiarygodności sondaży, w dużym stopniu kreujących opinię publiczną zamiast jej raportowania, trzeba przyczyny owego fenomenu badać.

Kontynuuj czytanie »

Realizacja prawa do swobody wypowiedzi

Przemówienie wygłoszone podczas demonstracji zorganizowanej przez Polską Partię Piratów.

Kontynuuj czytanie »

Przemówienie 1 majowe 2009

Przemówienia 1 majowe przygotowane do wygłoszenia pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
Przemówienie 1 majowe wygłoszone pod siedzibą PKPP Lewiatan.

Kontynuuj czytanie »

Realny kapitalizm w całej okazałości

Od roku rozwija się światowy kryzys finansowy powoli oddziałując na przemysł produkcyjny. Sytuacja zaczyna być porównywana do kryzysu finansowego z końca lat dwudziestych początkującego kryzys ekonomiczny z lat trzydziestych XX wieku. Pora próbować wyjaśnić przyczyny kryzysu i wdrożyć środki naprawcze.

Kontynuuj czytanie »

Próba oceny formacji realnego kapitalizmu

Ostatni okres powinien przekonać najtwardszych zwolenników kapitalizmu, że realny kapitalizm rożni się od podręcznikowego tak znacznie, że traci wszystkie opisywane zalety.

Kontynuuj czytanie »

Obrona polskiej niepodległości

W Polsce brakuje dyskusji o zasadach polityki zagranicznej i obronnej. Tekst stawia kilka wniosków.

Kontynuuj czytanie »

Finansowanie partii z budżetu

„Rzeczpospolita” pisze, że do marszałka Dorna trafił projekt ustawy znoszącej subwencje budżetowe dla partii. Chodzi o to, żeby to obywatele wybierali, na jaką partię polityczną idą ich pieniądze, podobnie jak ma to miejsce z przeznaczaniem 1% podatku na organizacje pożytku publicznego.

Kontynuuj czytanie »

13 grudnia – rocznica klęski

Kto poniósł klęskę 13 grudnia? Wszyscy Polacy. Dlaczego?

Kontynuuj czytanie »

System płacowy w Polsce i elastyczność płac

Składniki płacy
Podział składników
Płaca zasadnicza
Dodatki i świadczenia obligatoryjne
Premie i nagrody
Akord i prowizja
Świadczenia pozapłacowe
Szkolenia

Podstawy prawne płacy
Hierarchia prawa pracy
Kodeks pracy
Wynagrodzenie minimalne
Wynagrodzenie sprawiedliwe
Wynagrodzenie za czas przestoju
Kary pieniężne
Ochrona wynagrodzenia
Odpowiedzialność materialna
Świadczenia i dodatki obligatoryjne
Zmiana warunków umowy o pracę
Wypowiedzenie umowy o pracę
Układy zbiorowe
Strony układów zbiorowych
Zawieranie układu
Zmiany warunków pracy
Zakładowe regulaminy wynagradzania
Umowa o pracę

Elastyczność wynagrodzenia
Płaca zasadnicza a składniki dodatkowe
Rola składników dodatkowych w zarządzaniu pracownikami
Zaspokajanie potrzeb pracownika
Wynagrodzenie minimalne
Aktywizacja rynku pracy
Wnioski

Kontynuuj czytanie »

Przebudowa Michała Gorbaczowa

Dwadzieścia lat temu rozpoczęła się pierestrojka – przebudowa systemu panującego w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Rozpoczął ją Michał Gorbaczow po objęciu przezeń stanowiska Sekretarza Generalnego Komitetu Centralnego KPZR.

Kontynuuj czytanie »

Myśli, które przychodzą do głowy co 10 lat

Ankieta
Kryzysy w Polsce mieliśmy w latach 1956, 1970, 1980, 1989 i 2001.
Skąd ta regularność?

Kontynuuj czytanie »

Dyrektoriat jako klasa społeczna

Praca poświęcona podziałowi klasowemu społeczeństwa w socjalizmie.

Kontynuuj czytanie »

Inteligencja jako klasa społeczna

Praca poświęcona podziałowi klasowemu społeczeństwa w socjalizmie.

Kontynuuj czytanie »

Thème original par N.Design Studio - Adapté par Pixials - Powered by Dotclear
Fil des billets Administration