Deklaracja programowa Ruchu Sprawiedliwości Społecznej

baner_czysty.jpg

 • Warszawa po stronie mieszkańców
 • Tani prąd w stolicy
 • Miasto bez umów śmieciowych
 • Dom dla Ciebie i twojej rodziny
 • Deprywatyzacja
 • Edukacja dla twoich dzieci
 • Tańsza komunikacja
 • Warszawa nie tylko dla bogatych

Kontynuuj czytanie »

Gospodarka na potrzeby każdego

Najważniejszym problemem są dziś nierówności społeczne.

System liberalnego kapitalizmu sam z siebie nie rozwiąże problemów społecznych. Potrzebna jest umowa społeczna pomiędzy kapitałem i pracującymi. Taką niepisaną umowę zawarto w krajach Europy Zachodniej zaraz po II wojnie światowej. W latach osiemdziesiątych XX wieku bogaci zerwali umowę i zaczęli bogacić się ponad miarę. Polska po 1989 roku powróciła do budowy kapitalizmu wzorowanego na XIX wiecznym. Potrzebna jest umowa społeczna o redystrybucji dochodów zapewniającej przeżycie każdemu człowiekowi niezależnie od jego siły fizycznej, wskaźnika inteligencji czy sprytu życiowego.

Społeczna gospodarka rynkowa to społeczny nadzór na przedsiębiorstwami, zarówno państwowymi jak i prywatnymi. Likwidacja samorządu pracowniczego była jedną z przyczyn patologicznej prywatyzacji polskiej gospodarki. Samorząd pracowniczy, współuczestniczący w wyborze dyrektora, będzie najlepszym gwarantem ochrony praw pracowniczych. Konieczne jest tworzenie rad pracowników jeśli żąda tego nawet jeden pracownik. Korupcję w polskiej gospodarce można ograniczyć poprzez nadzór samorządu pracowniczego nad działaniem przedsiębiorstw z jednej strony i nadzór odpartyjnionego samorządu terytorialnego nad działaniami urzędów z drugiej strony.

Chcę silnej Polski

 • silnej dostatkiem wypracowanym przez swoich obywateli,
 • silnej poparciem obywateli dla państwowych decyzji,
 • silnej szacunkiem i przyjaźnią swoich sąsiadów.

Kontynuuj czytanie »

Wybory parlamentarne 2011

Rafał Zieleniewski Kandydat do Sejmu Lista nr 6 miejsce 7

Bezpartyjny. Przewodniczący Stowarzyszenia Lewicowa Alternatywa. Wiceprezes Polskiej Unii Lokatorów. Członek Rady Nadzorczej SM STROP. Członek Rady Zatrudnienia m. st. Warszawy.

Najważniejszym problemem są dziś nierówności społeczne. Choć w ostatnich 20 latach wybudowano setki tysięcy mieszkań a ludność Polski zmalała to pojawiło się zjawisko trwałej bezdomności. Każdej zimy stu do dwustu bezdomnych zamarza. Tak być nie może! Polska podąża za USA. W tym bogatym kraju 45 milionów osób stale niedojada i korzysta z bonów żywnościowych.

System liberalnego kapitalizmu sam z siebie nie rozwiąże problemów społecznych. Nie chcę, by bogactwo rodziców decydowało o wykształceniu, pracy, wypoczynku czy leczeniu. Chcę Polski socjalnej!

rafal@zieleniewski.net.pl

__Jestem do Waszej dyspozycji 6/7 a w sprawach ważnych codziennie 24/24__

IMG_2563A.jpg

Prawdziwa demokracja teraz!

19 czerwca 2011 roku odbyła się debata publiczna pod hasłem Prawdziwa demokracja teraz!

Poniżej zapis wideo z fragmentów debaty.

http://www.youtube.com/watch?v=pI2ZWAl4KQg&feature=player_embedded

Kontynuuj czytanie »

Wybory samorządowe 2010

Ukończyłem 55 lat. Mimo wieku nie potrafię stać obojętnie wobec problemów występujących wokół mnie. Ukończyłem fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 30 lat pracuję jako informatyk. Praca nauczyła mnie sztuki przewidywania wszystkich możliwości, cierpliwości w kontaktach z ludźmi i zachowywania spokoju nawet w czasie awarii systemu komputerowego :-)

Rafal_foto_2010C

Chciałem, by Warszawa była wielka. Te słowa, wypowiedziane we wrześniu 1939 r. przez prezydenta Stefana Starzyńskiego, są nadal aktualne. Warszawa powinna być wielka, nie tylko swoją heroiczną walką w czasie wojny. Dla mnie Warszawa będzie wielka, gdy będzie dobrze służyła wszystkim mieszkańcom. Sprawy mieszkaniowe, szkoły, komunikacja ... to jest Warszawa.

Kontynuuj czytanie »

Sprzeciw wobec propozycji Pakietu telekomunikacyjnego

Piszcie do europosłów i do premiera Donalda Tuska, który w Polsce faktycznie stoi za próbą ograniczenia praw człowieka.

Ja, (imię i nazwisko) apeluję do Pana o odrzucenie w całości projektu pakietu telekomunikacyjnego ze względu na:
• zagrożenie wolności użytkowania Internetu dla obywateli, którzy mają prawo do internetu na tej samej zasadzie jak prawo do edukacji, swobody wypowiedzi i dostępu do informacji,
• lekceważenie woli Parlamentu Europejskiego przez rządy krajów członkowskich.

Kontynuuj czytanie »

Tekst apelu do Prezydenta RP

Rafał Zieleniewski

		Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Lech Kaczyński
Kancelaria Prezydenta
ul. Wiejska 10
00-902 Warszawa

Zwracam się do Pana z apelem o zawetowanie Ustawy o rozliczaniu zeznań podatkowych pracowników przez pracodawców.

Przyjęta przez ustawodawcę zasada, że wypełnienie deklaracji przez pracodawcę jest regułą, kształtuje model zachowania społecznego. Mój szczególny niepokój budzi obowiązek zgłoszenia pracodawcy nazwy organizacji pożytku społecznego, którą podatnik wspiera 1% kwoty podatku. Może to być społeczny komitet budowy pomnika Jana Pawła II, może to być Kampania Przeciwko Homofobii, może to być organizacja ekologiczna bądź inna o radykalnych poglądach. W takim wypadku pracodawca miałby dostęp do danych osobowych wrażliwych, dotyczących domniemanego wyznania, orientacji seksualnej bądź poglądów politycznych. Ponieważ pracodawcy są tylko ludźmi więc istnieje uzasadniona obawa skorzystania z informacji o materialnym wsparciu określonych organizacji w celu eliminowania pracowników o odmiennych poglądach niż posiada pracodawca. Zagraża to realnie swobodzie stowarzyszania się obywateli, gwarantowanej w Konstytucji RP. Swoboda stowarzyszania się leży u podstaw konstrukcji społeczeństwa obywatelskiego i jej wartość przewyższa korzyści finansowe dla obywateli wynikające z likwidacji kosztów rozliczania deklaracji rocznej PIT.

Obowiązek zgłaszania przez pracownika woli samodzielnego złożenia deklaracji podatkowej może też być przesłanką dla pracodawcy domniemania pracy w drugim miejscu. Prawo do podjęcia zatrudnienia u innych pracodawców leży u podstaw prawa pracy i swobody działalności gospodarczej.

Doceniając problem obniżenia pracochłonności składania deklaracji podatkowej pragnę przypomnieć, że w ubiegłym roku uruchomiono program komputerowy rozliczający podatek i przesyłającą deklarację do właściwego urzędu skarbowego drogą elektroniczną. Niezależnie od wątpliwości prawnych związanych z samą przesyłką elektroniczną proponowałbym tę metodę rozliczeń.

Warszawa, 08.10.2009 r.

		z poważaniem 
Rafał Zieleniewski

Postulaty demonstrujących 1 maja 2009

Postulaty demonstrujących pod adresem Prezesa Rady Ministrów dotyczące samorządy pracowniczego.

Kontynuuj czytanie »

Pakiet MG na rzecz stabilności i rozwoju

Ministerstwo Gospodarki opracowało i opublikowało 22.01.2009 r. projekt pakietu na rzecz stabilności i rozwoju. Ministerstwo zaprosiło wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag do zaprezentowanego pakietu z czego autor korzysta.

Kontynuuj czytanie »

Lewicowa polityka transportowa

Cóż to takiego ta lewicowa polityka transportowa? Można było słyszeć o polityce zrównoważonego transportu albo o ekologicznym transporcie. Ale lewicowa i to jeszcze radykalnie lewicowa polityka transportowa?

Kontynuuj czytanie »

Opinia o zniesieniu podatku spadkowego

Proponuję wszczęcie środowiskowej dyskusji na temat najwłaściwszej formy podatku spadkowego.

Kontynuuj czytanie »

Program działania dla partii pracy

Proponuję zmiany w prawie, które umożliwią pracownikom zakładów pracy kontrolę poczynań prywatnych właścicieli.

Kontynuuj czytanie »

Pakt dla przezwyciężenia bezrobocia

Wstęp
Aktywizacja rynku pracy
Teoria kosztów końcowych
Refundacja dodatkowych kosztów
Inne sposoby aktywizacji
Aktywizacja gospodarki
Impuls inwestycyjny
Kierunki inwestycji
Regulacje prawne
Zmiana polityki gospodarczej
Antyinflacyjny pakt społeczny
Wskaźnik stopy bezrobocia
Metody ograniczania inflacji
Skutki proponowanych zmian

Kontynuuj czytanie »

Program wyborczy polskiej lewicy

Prawie wszyscy Polacy są zatroskani stanem państwa. Odpowiedzialność za zły stan spada na wszystkich, stosownie do posiadanej władzy. Ten program dla naprawy Rzeczypospolitej Polskiej ma dać Polakom większą wolność, możliwość samorealizacji zawodowej i politycznej a także poczucie szczęścia.

Kontynuuj czytanie »

Thème original par N.Design Studio - Adapté par Pixials - Powered by Dotclear
Fil des billets Administration