Realizacja prawa do swobody wypowiedzi

Przemówienie wygłoszone podczas demonstracji zorganizowanej przez Polską Partię Piratów.

Kontynuuj czytanie »

Postulaty demonstrujących 1 maja 2009

Postulaty demonstrujących pod adresem Prezesa Rady Ministrów dotyczące samorządy pracowniczego.

Kontynuuj czytanie »

Przemówienie 1 majowe 2009

Przemówienia 1 majowe przygotowane do wygłoszenia pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
Przemówienie 1 majowe wygłoszone pod siedzibą PKPP Lewiatan.

Kontynuuj czytanie »

Pakiet MG na rzecz stabilności i rozwoju

Ministerstwo Gospodarki opracowało i opublikowało 22.01.2009 r. projekt pakietu na rzecz stabilności i rozwoju. Ministerstwo zaprosiło wszystkich zainteresowanych do zgłaszania uwag do zaprezentowanego pakietu z czego autor korzysta.

Kontynuuj czytanie »

Realny kapitalizm w całej okazałości

Od roku rozwija się światowy kryzys finansowy powoli oddziałując na przemysł produkcyjny. Sytuacja zaczyna być porównywana do kryzysu finansowego z końca lat dwudziestych początkującego kryzys ekonomiczny z lat trzydziestych XX wieku. Pora próbować wyjaśnić przyczyny kryzysu i wdrożyć środki naprawcze.

Kontynuuj czytanie »

Próba oceny formacji realnego kapitalizmu

Ostatni okres powinien przekonać najtwardszych zwolenników kapitalizmu, że realny kapitalizm rożni się od podręcznikowego tak znacznie, że traci wszystkie opisywane zalety.

Kontynuuj czytanie »

Lewicowa polityka transportowa

Cóż to takiego ta lewicowa polityka transportowa? Można było słyszeć o polityce zrównoważonego transportu albo o ekologicznym transporcie. Ale lewicowa i to jeszcze radykalnie lewicowa polityka transportowa?

Kontynuuj czytanie »

Opinia o zniesieniu podatku spadkowego

Proponuję wszczęcie środowiskowej dyskusji na temat najwłaściwszej formy podatku spadkowego.

Kontynuuj czytanie »

Obrona polskiej niepodległości

W Polsce brakuje dyskusji o zasadach polityki zagranicznej i obronnej. Tekst stawia kilka wniosków.

Kontynuuj czytanie »

Finansowanie partii z budżetu

„Rzeczpospolita” pisze, że do marszałka Dorna trafił projekt ustawy znoszącej subwencje budżetowe dla partii. Chodzi o to, żeby to obywatele wybierali, na jaką partię polityczną idą ich pieniądze, podobnie jak ma to miejsce z przeznaczaniem 1% podatku na organizacje pożytku publicznego.

Kontynuuj czytanie »

13 grudnia – rocznica klęski

Kto poniósł klęskę 13 grudnia? Wszyscy Polacy. Dlaczego?

Kontynuuj czytanie »

Program działania dla partii pracy

Proponuję zmiany w prawie, które umożliwią pracownikom zakładów pracy kontrolę poczynań prywatnych właścicieli.

Kontynuuj czytanie »

System płacowy w Polsce i elastyczność płac

Składniki płacy
Podział składników
Płaca zasadnicza
Dodatki i świadczenia obligatoryjne
Premie i nagrody
Akord i prowizja
Świadczenia pozapłacowe
Szkolenia

Podstawy prawne płacy
Hierarchia prawa pracy
Kodeks pracy
Wynagrodzenie minimalne
Wynagrodzenie sprawiedliwe
Wynagrodzenie za czas przestoju
Kary pieniężne
Ochrona wynagrodzenia
Odpowiedzialność materialna
Świadczenia i dodatki obligatoryjne
Zmiana warunków umowy o pracę
Wypowiedzenie umowy o pracę
Układy zbiorowe
Strony układów zbiorowych
Zawieranie układu
Zmiany warunków pracy
Zakładowe regulaminy wynagradzania
Umowa o pracę

Elastyczność wynagrodzenia
Płaca zasadnicza a składniki dodatkowe
Rola składników dodatkowych w zarządzaniu pracownikami
Zaspokajanie potrzeb pracownika
Wynagrodzenie minimalne
Aktywizacja rynku pracy
Wnioski

Kontynuuj czytanie »

Pakt dla przezwyciężenia bezrobocia

Wstęp
Aktywizacja rynku pracy
Teoria kosztów końcowych
Refundacja dodatkowych kosztów
Inne sposoby aktywizacji
Aktywizacja gospodarki
Impuls inwestycyjny
Kierunki inwestycji
Regulacje prawne
Zmiana polityki gospodarczej
Antyinflacyjny pakt społeczny
Wskaźnik stopy bezrobocia
Metody ograniczania inflacji
Skutki proponowanych zmian

Kontynuuj czytanie »

Przebudowa Michała Gorbaczowa

Dwadzieścia lat temu rozpoczęła się pierestrojka – przebudowa systemu panującego w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Rozpoczął ją Michał Gorbaczow po objęciu przezeń stanowiska Sekretarza Generalnego Komitetu Centralnego KPZR.

Kontynuuj czytanie »

Program wyborczy polskiej lewicy

Prawie wszyscy Polacy są zatroskani stanem państwa. Odpowiedzialność za zły stan spada na wszystkich, stosownie do posiadanej władzy. Ten program dla naprawy Rzeczypospolitej Polskiej ma dać Polakom większą wolność, możliwość samorealizacji zawodowej i politycznej a także poczucie szczęścia.

Kontynuuj czytanie »

Protest przeciwko fałszywemu obrazowi transformacji

Okrągła rocznica wprowadzenia tzw. „Planu Balcerowicza” posłużyła redaktorom Gazety Wyborczej za pretekst do podsumowania okresu przemian ustrojowych w Polsce. Dotyczące tej problematyki artykuły Danuty Zagrodzkiej, Wojciecha Szackiego, Konrada Niklewicza i Patrycji Maciejewicz, Witolda Gadomskiego nie spełniają elementarnych warunków rzeczowej dziennikarskiej analizy. Stopień nierzetelności oraz rażące błędy sugerują manipulację, przywodząc na myśl te, jakie dopuszczały się media w okresie PRL, które redaktorzy GW krytykują. Powstaje zatem poważna wątpliwość odnośnie intencji autorów.

20 stycznia 2005 r.

opracował: Tomasz Ciborowski
współpraca: Bojan Stanisławski

Kontynuuj czytanie »

List otwarty do Parlamentu Europejskiego

List otwarty, jaki dawni działacze „Solidarności” wystosowali do Parlamentu Europejskiego z okazji zbliżającej się rocznicy 25-lecia powołania tego wolnego, niezależnego związku zawodowego.

Gdańsk, 15 listopada 2004

Andrzej Gwiazda

Kontynuuj czytanie »

Myśli, które przychodzą do głowy co 10 lat

Ankieta
Kryzysy w Polsce mieliśmy w latach 1956, 1970, 1980, 1989 i 2001.
Skąd ta regularność?

Kontynuuj czytanie »

Dyrektoriat jako klasa społeczna

Praca poświęcona podziałowi klasowemu społeczeństwa w socjalizmie.

Kontynuuj czytanie »

- strona 2 z 3 -

Thème original par N.Design Studio - Adapté par Pixials - Powered by Dotclear
Fil des billets Administration